VVD – OIRSCHOT LEVERT DRIE KANDIDATEN OP DRIE LIJSTEN

Corine van Overdijk, Ad van de Sande en René Meeuwissen zijn alle drie kandidaat voor de VVD bij de verkiezingen op 20 maart.

Op de lijst voor Provinciale Staten bezet Corine de 38-ste plek, terwijl Ad van de Sande voor Waterschap de Dommel nummer 12 is; René Meeuwissen is door de VVD op een eervolle 18-de plek voor de Eerste Kamer geplaatst. De leden van de Eerste Kamer worden op 27 mei gekozen door de dan zittende leden van Provinciale Staten.

Niet eerder waren drie Oirschottenaren tegelijkertijd voor drie politieke gremia verkiesbaar. Of zij ook daadwerkelijk gekozen gaan worden is natuurlijk afhankelijk van de uitslag op 20 maart.  Corine en Ad, die samen de VVD-fractie in de Oirschotse gemeenteraad vormen, zien hun plaats meer als lijstduwer, terwijl René bij een goede uitslag veel kans maakt de regio daadwerkelijk te gaan vertegenwoordigen in de Senaat.  

Belangrijke thema’s waar de VVD zich in het Zuiden sterk voor wil maken zijn de bereikbaarheid, een goed economisch vestigings-klimaat en in het kielzog daarvan, optimale werkgelegenheid. Uiteraard dienen dan ook voldoende kwalitatieve woningen gebouwd te worden de komende jaren.

Een ander belangrijk speerpunt van de VVD is een harde aanpak van de –vooral drugsgerelateerde- criminaliteit. Los van ieders persoonlijke veiligheid en gezondheid, geldt hier ook dat wietplantages en drugslaboratoria tikkende tijdbommen in onze dorpen en steden zijn, terwijl de vele afval-dumpingen een enorme aanslag plegen op de prachtige Brabantse natuur.


Oirschot, maart 2019