Fractievergaderingen in 2019

De fractie van de VVD houdt eenmaal per maand openbare fractievergaderingen. Deze worden gehouden in het Hof van Solms vanaf 20.00 uur.

Wilt u graag een vraag voorleggen aan onze fractie, bent u van harte welkom.

In 2019 vergaderen we op:

14 februari
14 maart
11 april
16 mei
13 juni
12 september
17 oktober
14 november
 4 december


Fractie van de VVD Oirschot Spoordonk de Beerzen