Werken moet lonen

Meer toeslagen is dat echte hulp? Weten we wel of het nog loont om aan het werk te gaan?

VVD: Werken moet lonen.

Oirschot is een gemeente waar hard gewerkt wordt en waar de meeste mensen ook daadwerkelijk een baan of bedrijf hebben. Voor mensen die echt niet kunnen werken is er een vangnet in de vorm van een uitkering. Vaak fungeert deze uitkering als een tijdelijk steuntje in de rug. Voor mensen die wat langduriger hulp nodig hebben, is er o.a. de bijstandsuitkering. Als VVD vinden wij dat ook normaal. Maar de afgelopen vier jaar heeft het Oirschotse college met behulp van de coalitiepartijen het beleid rond uitkeringen wel heel ruimhartig gevoerd. Er zijn veel extra potjes gecreëerd, die mensen in de bijstand verder zouden moeten helpen.

Maar is dit wel echte hulp? De VVD heeft in de afgelopen periode meerdere malen gevraagd of het intussen wel lonend is om uit de bijstand te komen en te gaan werken tegen het minimumloon? En telkens werd zij geblokkeerd door verschillende partijen en het College in haar vraag om duidelijkheid.

De VVD vindt dat de wet Werk en Bijstand uitgevoerd moet worden vanuit het ‘work first’-principe. Dit geldt overigens ook voor nieuwkomers die ook aan het werk moeten, zodat zij volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. Nederlandse taal en een goed inburgeringstraject zijn daarbij onontbeerlijk.

Kortom mensen vastzetten in een kansloze positie en ze daarvoor ruimhartig te compenseren vindt de VVD geen goede zaak. We moeten daarom als gemeente voorkomen dat mensen in een armoedeval terecht komen en nauwelijks de mogelijkheden zien om daar nog uit te komen. De beste manier daarvoor is te zorgen dat de begeleiding naar werk goed verloopt en dat werken ook daadwerkelijk loont.