Ouderen: Onze zorg

We zien, ook in Oirschot, een toename van het aantal ouderen. Steeds meer mensen op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen, een prima ontwikkeling. Veel mensen willen graag oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving.

We zien echter ook een toename van mensen met dementie, die ook steeds langer thuis moeten blijven wonen. Dit geeft veel onrust bij hun naasten, die zich vaak terecht, grote zorgen maken. Als gemeente Oirschot moeten we met deze trend steeds meer rekening gaan houden. Graag ziet de VVD dan ook dat hier in de komende periode meer aandacht voor komt. Daarbij zou je kunnen denken aan andere woonvormen, zoals het vaststellen van een woonzorgzone of een woonservicegebied of groepswonen.

Dat we dit als gemeente goed regelen en dat onze zorg voor ouderen op orde is, lijkt vanzelfsprekend. Toch is er dankzij de decentralisaties ook een extra uitdaging ontstaan. Vanwege de ruimte die verschillende gemeentes hebben om zelf zorg in te kopen en zelf accenten te leggen, ontstaan er verschillen tussen gemeentes. Wanneer Oirschot een veel ruimhartiger beleid voert dan andere gemeenten, zou het voor veel meer ouderen aantrekkelijk kunnen worden om in Oirschot hun oude dag door te brengen. Deze mogelijk aanzuigende werking is voor de VVD reden om niet klakkeloos extra geld voor zorg uit te trekken, maar een goede balans aan te houden. Wat betreft zowel zorg en als ook financieel beleid.

Corine van Overdijk
Raadslid VVD Oirschot-Spoordonk-de Beerzen.